Aktiviteter:
ma ti on to fr
              
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           
Desember - 2018
<<
>>

 John Dahle Skipshandel A/S

Monter Stormarked Forus

Maritim Båtutstyr

Ryfylke Friluftsråd

 

Du er her: Havn » Havnen vår

Havnen med slippen

Foreningen har egen båthavn i Breivig ved Dreyerholmene ytterst i Gandsfjorden med plass til ca. 55 seilbåter. Den omfatter bryggeanlegg, vognslipp, servicebrugge med mastekran, verkstedbod, og plass for vinteropplag og vårpuss på land. Se Reglementet, det regulerer mye av aktivitetene knyttet til havnen.

Tildeling av plasser.     Plass til båt i havnen tildeles medlemmer basert på medlemsansiennitet. Ikke alle plasser som blir ledig er egnet for alle typer båter. Styret tildeler plassene i samråd med havnesjefen. Det er for tiden ventelister. Båter under 30 fot plasseres i indre havn (C og D brygge). Her kan det bli ledig plass i løpet av et par års tid, noen ganger kortere tid. For båter over 30 fot, som plasseres i ytre havn (A og B brygge), er det gjerne lengre ventetid. Se Reglementet kap 2 for nærmere opplysninger.  

Midlertidig ledige plasser leies ut på månedsbasis.

Vinteropplag og vårpuss.   Det er plass til ca. 15 båter i vinteropplag, avhengig av størrelsen. Disse tas på land rundt oktober og settes ut i mars/april. I tillegg arrangeres ett eller to opptak for 14 dagers vårpuss i april/mai. Både for vinteropplag og vårpuss er det vanligvis kapasitet til å ta imot ikke-medlemmers båter. Kontakt havnesjef.  

Slipp-kalender.    Uken deles inn i 3+3+1 dager for slipping med vognslippen. Søndag er satt av til "1-dags-service", som for eksempel forberedelse til kommende ukes regatta, spyling av bunn, reparasjon av propell, skifte bunnventil, reparasjon på ror, etc.

Bestilling av tid til slipping skjer ved avtale med havnesjefen. Ta kontakt gjennom e-post eller telefon. Etter at slippetid er tildelt, plikter den enkelte å skrive dette inn i slippekalenderen som ligger i slipphuset. Les mer i på siden "Slipp - bestilling". Se også Reglement om slipp, mastekran og annet utstyr.

Dugnad i SF28.      Det forventes at båteierne bidrar med dugnadsarbeid. Havneanlegget er konstant utsatt for slitasje og må vedlikeholdes regelmessig. Også klubbhuset trenger jevnlig vedlikehold sammen med øvrige deler av anlegget. Fra tid til annet gjennomføres også nyanlegg og administrative oppgaver på dugnad. Kommitéarbeid og lignende kan godtgjøres som dugnad.

Havnesjefen, eller andre i styret, kaller inn og organiserer dugnader. Har du utført en slikdugnad, så sørg for at dette blir registrert slik at du får dokumentert at du overholder dugnadsplikten. Dugnadsprotokollen oppbevares i klubbhuset. Havnesjefen har det overordnede ansvar for dugnadsprotokollen.  Dugnadsplikten er reglementfestet. 

Egenerklæring     For opptak, bruk av slipp og mastekran gjelder betingelsene i egenerklæringen som er gitt i tabellen nedenfor.

Tema

Kontaktperson

LINK´er

SF28 - Reglement

Slipp-kalender - 2014

 Havnesjefen

LINK til Slipp Kalender - 2014

LINK til Reglement i kap. 5.

Dugnader

 Havnesjef

Nestleder

Dugnadsprotokollen ligger i klubbhuset

LINK til Reglement i kap. 8.

Egenerklæring for opptak, bruk av slipp og mastekran

 

LINK til Egenerklæring

 

 

Havnekomité

Rolle

E-post

Kontaktperson

Telefon

 Havnesjef    Tor Hoås  91534889
 Bryggesjef A  A-brygge  Ogve Stangeland  92048877
 Bryggesjef B  B-brygge  Magne Huth  41236637
 Bryggesjef C  C-brygge  Jan Monstad  95976338
 Bryggesjef D  D-brygge  Arne Liebich Rise  40474565

  

E-post