Aktiviteter:
ma ti on to fr
              
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           
Desember - 2018
<<
>>

 John Dahle Skipshandel A/S

Monter Stormarked Forus

Maritim Båtutstyr

Ryfylke Friluftsråd

 

Du er her: Havn » Slipp - bestilling

 

Slipping med vognslippen

Det er i perioder stor pågang på bruk av vognslippen, særlig om våren. For å fordele tilgangen best mulig, må bruken reguleres.   

Uken er delt inn i 3 perioder:  (Mandag+ tirsdag+ onsdag) , (torsdag + fredag +lørdag) , (søndag).  Søndagen er satt av til "1-dags-service", som f.eks. forberedelse til kommende ukes regatta, spyling av bunn, reparasjon av propell, skifte bunnventil, reparasjon på ror, etc.

Nedenfor er fremgamgsmåten for å få tildelt slippetid. Aller nederst er kopiert inn originaldokumentet, Prosedyre SF28-P21  

 

Slipping

 

 Prosedyre 

Bestilling av tid for slipping gjøres ved at en sjekker i boken i slipphuset om det er ledig tid. Slippkalenderen på nettsiden har etterslep med oppdatering og vil ikke vise dagens status. 

Etter sjekk i boken i slipphuset tas det kontakt med Havnesjef på e-mail: havnesjef@seilforeningen1928.no, eller på SMS telefon 915 34 889 eller pr telefon 915 34 889 for å få bekreftet at slippen er ledig på ønsket tidspunkt. Det kan bestilles tre dager i begynnelsen av uken mandag, tirsdag og onsdag) eller tre dager i slutten av uken (torsdag, fredag og lørdag) for slipping. 

Søndag er for «dags service». Dagsservice skal også bestilles som den regulære slipptiden som beskrevet over. 

Med bekreftelse fra Havnesjefen om ledig slipptid fører en seg opp i boken i slipphuset på de datoer som en har fått anvist av Havnesjefen. Oppføringen skal skje med tydelig navn og telefonnummer slik at andre kan ta kontakt og slik at det etter sesongen er klart hvem som fikk tildelt slippetid når. 

En kan da gå opp dersom en har gyldig egenerklæring om at en er skikket til å kjøre slippen og de forhold som er relatert til kjøringen av slippen, se egen prosedyre for egenerklæring. 

Eventuelle skader på slipp rapporteres umiddelbart til Havnesjefen. Havnesjefen i samråd med styret avgjør om slippen fortsatt kan brukes eller om den skal settes midlertidig ut av drift. 

Det skal ikke brukes sertifisert heiseutstyr fra Container 1 for sikring av båter på slippen. Til sikring kan det brukes heiseutstyr / slings som har overstått sertifiseringstidspunkt. Da vil sertifiserings-merket (blått) være fjernet fra heiseutstyr / slings. 

Båtene skal rengjøres i det området som er opparbeidet for spyling og sliping av bunnstoff. Slippen er anlagt i henhold til vår driftsavtale med Stavanger kommune og er i samsvar med Klima- og forurensningsdirektoratets anvisninger for spyleplasser i småbåthavner i Norge og kommunens miljøkrav.

Vedlikehold som polering, stoffing og reparasjoner skal / kan gjennomføres nede ved slippverkstedet. 

Avfall som blir fra polering, stoffing og reparasjoner skal tas med hjem eller leveres der hvor det er kjøpt. Det er ikke tillatt å etterlate seg noe avfall i slippverkstedet eller jolleskuret og dets omgivelser. Dette gjelder også egne reservedeler, verktøy, arbeidstøy og lignende. Alle slike etterlatenskaper kan uten varsel bli fjernet på «forurenserens» kostnad. 

 

Evaluering

Justering av prosedyren Etter første-, andre- og femte år drift evalueres prosedyren som inngår i / er del av Driftshåndboken for SF28

 

Ansvar  

Seilforeningen 1928’s Styre ved Lederer ansvarlig for prosedyrens håndhevelse. Seilforeningen 1928’s Styre ved Havnesjef er ansvarlig for prosedyrens gjennomføring

 Note: For behandling / ivaretakelse av oljeholdig avfall henvises til prosedyre SF28-P10