Aktiviteter:
ma ti on to fr
              
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           
Desember - 2018
<<
>>

 John Dahle Skipshandel A/S

Monter Stormarked Forus

Maritim Båtutstyr

Ryfylke Friluftsråd

 

Du er her: Havn » Avfall

Seilforeningen 1928 tar ikke imot avfall fra småbåtene. For havner uten avfallsordning, har Stavanger kommune laget en guide som medlemmene bør gjøre seg kjent med og ta hensyn til. Grunnregelen er at avfall tas med hjem og håndteres i samsvar med kommunens regler for avfall fra husholdningene. 

     

   

Avfallsguide for båtfolket

Båtlivet gir oss muligheten til å komme oss ut og nyte naturen i skjærgården. Det gir rekreasjon og naturglede. Som båteiere bør vi derfor være ekstra flinke til ikke å forurense og forsøple.
  

Her er enkle retningslinjer for å unngå dette:   

•       Ta alltid med deg avfall som oppstår i løpet av turen enten med deg hjem, eller benytt avfallsbeholdere der du  er i land.   

•       Ha en ekstra pose for flasker det er pant på   

•       Dersom du vil kildesortere, så husk å ta med deg ekstra poser   

•       Unngå engangsgrill  –  det finnes mange bærbare griller som gir bedre mat og er lette å få med seg hjem.

    

Farlig avfall   

Ikke kast noe farlig avfall eller elektrisk avfall i restavfallet. Lever det enten sammen med farlig avfall fra husholdningen din, til offentlig avfallsmottak, eller der båtforeningen du er medlem i har mottak for farlig avfall.   

Farlig avfall fra fritidsbåter er typisk:  

•       Spillolje   

•       Oljefilter   

•       Brukt kjølevæske (denne må derfor tappes ut før båten settes på vannet)   

•       Rester av maling, bunnstoff og kjølevæske  

•       Avskrap av maling og bunnstoff (ha derfor alltid presenning el. l. under båten når du skraper den, samle opp og lever som farlig avfall) Dette gjelder også innhold i støvsugerposen dersom støvsuger er benyttet båtpussen   

•       Batterier  

•       Olje / diesel / bensinblandet vann fra bunnen av båten. Ha pumpeslangen så langt nede at båten ikke tømmes helt – da kan du samle opp forurenset vann.   

Flere gode råd kan du finne på nettstedet www.erdetfarlig.no   

  

Ser du avfall på avveie, meld gjerne fra til kommunen eller til båtforeningen din – eller rydd opp, så blir det trivelig for alle!

   

 STAVANGER KOMMUNE

   
   

 

 

 

 

 

 

 

E-post