Aktiviteter:
ma ti on to fr
              
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           
Desember - 2018
<<
>>

 John Dahle Skipshandel A/S

Monter Stormarked Forus

Maritim Båtutstyr

Ryfylke Friluftsråd

 

Du er her: Om SF1928 » Miljøplan

  

  

                        

Miljøplan for Seilforeningen 1928

Vedtatt i styret, 13. januar 2015.

 

Formål

Seilforeningens virksomhet i Breivig skal ikke forurense havnen eller sjøen og naturen omkring. Denne planen skal bidra til at dette oppnås.

Planen er i samsvar med Stavanger kommunes «Handlingsplan for småbåthavner», de forpliktelser som foreningen har påtatt seg gjennom sine avtaler med kommunen og øvrige krav som stilles til virksomheten.

 

Bruk av området

Området skal brukes i henhold til målsettingen om å fremme seilsport og seiling som fritidsaktivitet. Foreningens medlemmer kan ha sine båter i havnen samt drive vedlikehold av båtene og annen tilknyttet aktivitet.  Området skal være åpent for allmenn ferdsel i samsvar med avtale med grunneier, Stavanger kommune.                        

Det er ikke tillatt med lagring av private eiendeler utenfor anviste plasser. Det er ikke tillatt med parkering av biler, tilhengere og lignende når en selv ikke er på området eller bruker sin båt, uten særskilt avtale. Uvedkommende tillates ikke parkering på området.

Anlegget skal ikke bukes til vask av kjøretøy.

Båndtvang for hunder gjelder i området.

 

Avfallshåndtering

Seilforeningen 1928 tar ikke imot avfall fra småbåtene. For havner uten avfallsordning, har Stavanger kommune laget en guide som medlemmene må gjøre seg kjent med og ta hensyn til (Se: Havnen vår \ Avfall). Grunnregelen er at avfall tas med hjem og håndteres i samsvar med kommunens regler for avfall fra husholdningene.

Miljøbelastende avfall, slik som spillolje, giftige malingrester osv. skal håndteres slik kommunens ordning tilsier. IVAR’s mottak på Forus og Sele tar imot alle typer avfall. For elektronikk, elektriske innretninger, batterier og flere andre produktkategorier, er salgsstedene forpliktet til å ta imot relevant avfall.

Foreningen har etablert anlegg for spyling av båtskrog, både ved opptak på vognslippen og til bruk på opplagsplassen for mobilkran-opptak. Disse skal alltid benyttes når spyling kan medføre fare for avrenning av miljøbelastende bunnstoff.  Begge anleggene har skillekummer med 3 kammer i henhold til retningslinjene fra Klima- og forurensningsdirektoratet. Kommunen har gitt utslippstillatelse for anleggene.

Ved omfattende fjerning av bunnstoff i tørr tilstand, for eksempel ved sandblåsing eller omfattende sliping av plast, skal avfallet samles opp og leveres som spesialavfall. Ved slikt arbeid skal båten være tildekket slik at nærstående båter ikke blir tilgriset eller får skader. Underlaget skal også være tildekket.  

Den åpne ferdselen av allmennheten medfører forsøpling. Det blir verdsatt at medlemmene er på vakt mot slikt og bidrar til at ryddighet og orden høyner terskelen for tilfeldig forsøpling. Hensetting av boss er miljøkriminalitet og kan anmeldes til politiet.

 

Bruk av vann

Det er tilrettelagt for vann til bunkring og båtvask. Anlegget skal brukes etter hensikten.  Vann skal ikke unødvendig gå til spille. Ødelagte kraner, sprukne rør og liknende skal rapporteres til havnesjefen umiddelbart og forsøkes reparert midlertidig.

 

Bruk av energi

Det er tilrettelagt for strøm til båtene. Denne bruken er regulert i foreningens reglement. Ødelagte strømpåler, kontakter og ledninger skal rapporteres til havnesjefen umiddelbart. Det skal kun brukes utstyr i havnen og i båtene som er godkjent for bruk i båthavner.

Klubbhuset er oppvarmet. Brukerne må ta ansvar for at dette gjøres energieffektivt og med måte. Klubblokalet skal ikke forlates med åpent vindu for lufting samtidig som termostatovn er satt på. Verkstedet i 1. etasje skal ikke holdes varmere enn 12 grader i vinterhalvåret.

  

Miljøvennlige produkter

Vedlikehold og oppussing av båter gjennomføres så miljøvennlig som praktisk mulig. Det skal benyttes minst mulig miljøbelastende produkter.

 

Informasjon

Styret skal gjøre medlemmene kjent med foreningens miljøplan og kommunens «Avfallsguide for båtfolket» gjennom foreningens internett-informasjon og eventuelt i møter.  Der styret finner det formålstjenlig, kan det settes opp plakat.

E-post